ارکیده

395,000 تومان

ارتفاع از سطح زمین تا بالای گیاه : 65 سانتی متر

سایز متوسط : قطر گلدان 17 سانتی مترجنس گلدان: فلزیتوجه:در این فصل کلیه ارکیده ها تک شاخه میباشند.تک شاخه با گل های درشت تر خواهد بود