جاوارمری چوبی

85,000 تومان
جاوارمری چوبی جنس چوب راشتعداد شمع وارمر از ۱ تا ۴ عدد قابل تغییر استمدت آماده سازی: 7روز کاری

ست دکوری پاستیلی

99,000 تومان
ست شامل :جاعودی طرح حلزون مربعیجاشمعی خمره ای(به همراه بگ دستی کادویی ارسال میگردد) 

پک دکوری دریا

99,000 تومان
پک شامل :جاعودی طرح موج مستطیلیجا شمعی خمره ای( به همراه بگ دستی کادویی ارسال میشوند)

ست دکوری بغل

199,000 تومان
ست دکوری بغلشامل :مجسمه بغل زن و مردجاعودی طرح موج کشیده سرامیکیجاشمعی خمره ای سرامیکی(ست داخل بگ دستی کادویی ارسال میگردد) 

پک هدیه فرشته

248,000 تومان
پک هدیه فرشته شامل :جاعودی شیاردار مستطیلیجاشمعی خمره ایمجسمه فرشته قلب به دستگیره مو طرح برگ طلایی(همراه بگ دستی کادویی ارسال میشود)